Elewacje
 

Wykonujemy roboty elewacyjne i dociepleniowe w technologiach:

* mokrej-lekkiej
* mokrej-ciężkiej
* lekkiej-suchej

Specjalizujemy się w pracach elewacyjnych budynków wielo i jednokondygnacyjnych. Są to zarówno prace remontowe, wymagające niekiedy wiele wysiłku włożonego w rekonstukcję zniszczonych fasad, jak również elewacje na nowo wybudowanych obiektach.

Doświadczenie naszej firmy i oferowana jakość są znaczące. Świadczy o tym fakt, iż remontujemy również elewacje budynków objętych ochroną konserwatora zabytków.

 
  Współpracujemy z: